آموزش انتقال دامنه های آی آر در سایت ایرنیک

در این آموزش شما را با نحوه ی تغییر صاحب امتیاز دامنه های ملی و انتقال کامل دامنه به شخصی دیگر در ایرنیک آشنا خواهیم نمود. با انتقال دامنه و تغییر صاحب امتیاز، مالک دامنه به صورت کامل شخص دیگری خواهد شد و تمام دسترسی شما به این دامنه به صورت کامل قطع می گردد. برای انتقال دامنه های ملی فقط از طریق سایت ایرنیک می توانید اقدام نمایید و نمایندگان فروش و ثبت دامین ایرنیک در این مورد دسترسی ندارند.

فرم تغییر پرسش محرمانه و تغییر گذرواژه در ایرنیک

جهت تغییر پرسش و پاسخ محرمانه و تغییر گذرواژه در ایرنیک فرم زیر را تکمیل و از طریق این آدرس برای ایرنیک ارسال نمایید. » لینک دریافت فرم تغییر پرسش محرمانه و تغییر گذرواژه در ایرنیک